Triggerpoint Therapie

Triggerpoints ofwel NeuroMusculaire Triggerpoints zijn microverkrampingen in spieren die aanvoelen als kleine pijnlijke verhardingen of ‘knoopjes’. Triggerpoints werden al beschreven aan het eind van de 19e eeuw. Vanaf 1940 hebben de Amerikaanse artsen Travel en Simons baanbrekend werk verricht. Zij worden gezien als de grondleggers van de huidige kennis over myofasciale triggerpoints, rond 1940 werd deze term ingevoerd en verwijst ‘myo’ naar de spier en ‘faciaal’ naar de facia, het vlies dat om de spieren heen ligt en een rol speelt bij het afleiden van klachten naar een andere plek in het lichaam.

Triggerpoints zijn de meest voorkomende oorzaak van pijnklachten in het menselijk lichaam, (een mens heeft ongeveer 640 spieren). Ze ontstaan door ongunstig gebruik van spieren, om wat voor reden dan ook. Hierbij valt te denken aan overbelasting of een ongeluk, maar ook onderbelasting, (emotionele)stress of een slechte voeding. Het woord ‘trigger’ uit triggerpoint komt voort uit het gegeven dat triggerpoints vaak symptomen (bijvoorbeeld pijn) produceren die elders gelegen zijn dan waar het triggerpoint zich bevindt. Deze uitstralende of afgeleide sensatie, wordt ‘referred pain’ genoemd. Actieve triggerpoints zorgen vaak voor pijn en andere ongemakken op een andere plek dan waar de verkramping zich bevindt.

Bijvoorbeeld het triggerpoint in de monnikskapspier (m.trapezius) is vaak de bron van hoofdpijn. Wanneer zo’n triggerpoint vervolgens wordt geprovoceerd door er bijvoorbeeld op te duwen/drukken, zullen de elders gelegen symptomen worden ‘getriggerd’. In dit geval ontstaat of verergerd de hoofdpijn en ervaart men de herkenbare pijn. Dat alles ontstaat door een microverkramping. Zo’n verkramping in het spierweefsel heeft o.a. tot gevolg dat er een lokaal zuurstoftekort ontstaat en dat deze spier stijver/verkort wordt. Dit resulteert weer in de aanmaak en opslag van talloze (afval)stoffen, welke op hun beurt weer een scala een klachten kunnen veroorzaken, tintelingen , koude lichaamsdelen, uitstralende pijn, spierstijfheid en beperkte bewegingsuitslag.
Naast het deactiveren van triggerpoints, de spier zal ontspannen door een onwillekeurige samentrekking (segmentale reflex),die ervoor zorgt dat de spierstofwisseling gaat herstellen en de klachten zullen afnemen, is het zaak ook de oorzaak en onderhoudende factoren te achterhalen om de behandeling tot een blijvend succes te maken.