Emotional Freedom Techniques

EFT is een effectieve manier om psychische en hiermee samenhangende lichamelijke klachten te behandelen.

EFT combineert moderne psychotherapie met de eeuwenoude Chinese geneeskennis en sluit aan bij de laatste wetenschappelijke inzichten uit de psycho-neuro-immunologie.
Het basisrecept van EFT, waar deze techniek uit is opgebouwd, is een integratie van al langer beproefde behandelmethoden zoals neurolinguïstisch programmeren (NLP), mindfullness, acupressuur en Eye Movement Desensitization (EMDR).
In combinatie heeft dit tot doel emotionele onrust te vinden, te benoemen, te beleven en gelijktijdig door mechanische beïnvloeding van het vegetatieve zenuwstelsel, middels bepaalde punten op het lichaam, te neutraliseren. EFT richt zich in het handelen op de lichamelijke reacties die door herinneringen en gedachten in het lichaam worden opgeroepen. EFT houdt zich niet bezig met het analyseren en de verklaring van de gebeurtenissen. EFT gebruikt wel het verhaal van de historie/herinnering, maar dan vooral het gedeelte van de beleving/het gevoel.

Emoties zijn gevoelens in het lichaam die aan een idee of gedachte gekoppeld zijn. Op deze manier kan een gedachte een hiermee geassocieerd gevoel in het lichaam opwekken en andersom kan een gevoel in het lichaam een hiermee geassocieerde gedachte activeren. Emoties worden bestuurd door het emotionele brein. Dit is het limbische systeem. Het limbisch systeem bestaat uit een aantal verbonden gebieden van de hersenen. Dit systeem is betrokken bij onbewust, instinctief gedrag,bij emoties en stemmingen en bij de lichamelijke reactie daarop. Het limbisch systeem combineert “primitievere” hersenfuncties zoals instinctief gedrag met “complexere” hersenfuncties zoals het bijsturen van emotionelere reacties. Het is evolutionair gezien het oudste deel van de menselijke hersenen.

Onprettige emoties zijn verstoringen in het lichaamsenergiesysteem, waardoor deze niet meer vrij kunnen stromen. Zo kun je letterlijk een blokkade voelen, bijvoorbeeld een brok in de keel, pijn in de maag of onrustig gevoel door een geactiveerde, nog niet verwerkte emotie. Met EFT technieken probeer ik mijn cliënten bewust op zijn of haar emotie te richten door middel van tijdelijke acceptatie van het probleem, aandacht blijft bewust gericht op de beperkende emotie en door zelf te werken op bepaalde punten van het lichaam volgens een bepaald patroon onder mijn begeleiding. Zo kunnen er andere inzichten ontstaan in het proces en een gevoel van opluchting worden ervaren. Met EFT ga je nooit over je eigen grens heen, er wordt veiligheid gecreëerd, rust en ontspanning, ruimte in jezelf vergroot en vaak is al snel een verandering merkbaar.

Door een aantal keer de EFT procedure gericht op alle aspecten van beperkende emoties toe te passen, kun je werkelijk vrij worden van steeds terugkerende negatieve emoties en oude gedragspatronen doorbreken. Een doorbraak wordt mogelijk als het vertrouwen in eigen kracht terug komt, u anders leert omgaan met stress en de oorzaak van uw klachten helder is. Het zelfhelend vermogen van het menselijk lichaam wordt aangesproken dat met behulp van deze methode zijn werk kan doen.

Ervaring van lichamelijke symptomen kunnen door EFT sterk verminderen door de emotionele lading van lichamelijke en psychosomatische klachten op te sporen, te benoemen en te behandelen. Hierdoor zijn de effecten duurzamer .Dit betekent dat EFT ook een positief effect kan hebben bij fysieke klachten zoals onder andere rugpijn, hoofdpijn, migraine, chronische pijn (fibromyalgie), vermoeidheid.

Wanneer EFT?

EFT werkt zeer goed bij:

Allerlei klachten met als oorzaak onverwerkte emoties
Van pijnlijke herinneringen tot traumatische ervaringen
Onderliggende oorzaken van een depressie kunnen behandeld worden
Angsten en fobieën

Tijdens de sessies leert u zelfstandig de EFT techniek, zodat u deze in het dagelijks leven zelf kunt toepassen.