Praktijk Gezondheidszorg

Noord-Friesland

Aandacht voor uw gezondheid

Mijn naam is Albertien Jongmans en, sinds 1994 als erkend beroepstherapeut, werk ik vanuit mijn praktijk in Marrum waar persoonlijke aandacht en deskundige begeleiding hoog in ’t vaandel staan.

Door de jaren heen heb ik mij gespecialiseerd in diverse manuele therapieën zoals Shiatsu therapie, Triggerpoint-therapie, DornmethodeEmmett Therapie en reflexzone therapie.

Als aanvullende therapieën gebruik ik onder andere de Segmentale massage en klassieke massage.

Technieken zoals gesprekstherapie, EFT en veel aandacht voor de ademhaling om sommige behandelingen te complementeren.

Elk jaar volg ik meerdere nascholingen om steeds op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen op mijn vakgebied, deze volg ik o.a.regelmatig in de snijzaal Erasmus Universiteit Rotterdam en UMC Utrecht.

Mijn kennis in anatomie, fysiologie en pathologie is gebaseerd op HBO Westerse geneeskunde.

Mijn doel is altijd goede individuele zorg aan mijn cliënten te leveren met behandelingen die specifiek gericht zijn op het klachtenpatroon. Voorafgaande aan een behandeling wordt een anamnese afgenomen, dit is een vraaggesprek waarin onder andere locatie, ontstaan, verloop en achtergrond van de klacht wordt besproken.

Geen pasklare oplossingen

Cliënten reageren niet altijd in gelijke mate en op dezelfde manier op een therapeutische prikkel en wordt niet altijd op dezelfde manier verwerkt, blijkbaar zijn er ook andere factoren die een belangrijke rol spelen.

Onbegrepen chronische klachten en gezondheidsproblemen waarin men alleen de somatische kant aandacht geeft heeft in veel gevallen weinig effect wanneer men beseft dat klachten en ziekte wisselende rollen kunnen aannemen, ze kunnen als stressor fungeren.

Door dergelijke processen kan het voortbestaan van klachten geheel los komen te staan van de oorspronkelijke fysiopathologische processen of weefselschade die de klachten initieerden.

Mijn werkwijze

De huidige medische wereld wordt nog steeds sterk gedomineerd door het biomedisch model wat betekent dat veelal de oorzaak van de klachten in het lichaam wordt gezocht, de geest niet veel invloed heeft, de cliënt niet uniek is en sociaal emotionele aspecten nauwelijks belangrijk zijn.

Mijn aanpak vanuit een bredere biopsychosociale benadering kan dan meer effect sorteren. De cliënt staat centraal, de cliënt is uniek,er wordt naar het verhaal geluisterd hoe hij/zij met zijn/haar klachten omgaat, de cliënt moet zich gehoord voelen.

Biopsychosociaal betekent dat alle aspecten van een cliënt een rol spelen tijdens de behandeling.

Beroepsgroep

Ik draag de beroepstitel Manueel Praktizijn verkregen door een uitgebreide opleiding en ben daarmee lid van de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten. Dit is een landelijk erkende beroepsvereniging.

Meer informatie kunt u vinden op www.nvst.nl.
Ik ben Register Therapeut en sta ingeschreven bij de RBCZ.

Mijn persoonsgegevens zijn opgenomen bij het landelijke informatiecentrum van de Zorgverzekeraars, Vektis BV te Zeist.
Door middel van deze landelijke registratie in het AGBZ-bestand zijn alle zorgverzekeraars in Nederland geïnformeerd over de praktijkvoering.

Aanmeld informatie

Meer informatie betreffende vergoedingen van uw behandelingen kunt u vinden op de website van uw zorgverzekeraar.

Ook zonder verwijsbrief van een arts kunt u een afspraak maken.

Mijn behandelingen dienen niet ter vervanging van medisch advies of medische behandelingen.
Raadpleeg bij twijfel altijd een arts.