Praktijk Gezondheidszorg -> Jiaogulan

Jiaogulan thee: een gezond en goedkoop alternatief

Oorspronkelijk groeide Jiaogulan alleen in de berggebieden in het zuiden van China(meer bekend als het oude China),ver weg van het centrale gedeelte van het land. Het werd uitsluitend door de lokale bevolking in de regio’s waar het in het wild groeide,als volksmedicijn gebruikt. Voordat men ging werken dronk men de thee van de Jiaogulanplant om een beter uithoudingsvermogen en meer energie te hebben. Na het werk dronk men de thee om de vermoeidheid te verlichten. Het werd tevens gebruikt om de gezondheid te ondersteunen en het stond bekend als een verjongend elixer. Tevens werd het gebruikt bij verkoudheden en longproblemen om weerstand tegen infecties  en ontstekingen tegen te gaan. De lokale bevolking noemt Jiaogulan “Xiancao” wat onsterfelijkheidkruid  betekent.

Door de antioxidatieve werking van Jiaogulan, en naast saponinen ook nog tal van belangrijke vitamines,mineralen, en aminozuren toe te schrijven kunnen we kortweg stellen dat Jiaogulan werkt daar waar het nodig is;
Mensen die zwak en lusteloos zijn worden door Jiaogulan energieker.
Mensen die zenuwachtig zijn worden door Jiaogulan rustiger.
Mensen die problemen hebben met hart of bloedvaten, worden daar geholpen.
Mensen met hormoonproblemen krijgen daar hulp.

Ondanks de energieke werking van Jiaogulan  kun je het rustig als thee voor het slapen gaan drinken zonder dat je slaap gestoord wordt.

Bloedvetten en bloedsuikers worden genormaliseerd, organen worden ontgift.

Aan het rijtje van toepassingen en eigenschappen kunnen net als aan de reeks studies, die naar de gezondheidseffecten van Jiaogulan zijn gedaan, enkele bladzijden gewijd worden.
 

In mijn praktijk kunt u deze thee proeven.