Stoelshiatsu als bedrijftherapie

Stoelmassage is een combinatie van shiatsu en massage technieken die ingezet kan worden als bedrijfstherapie voor een korte activerende behandeling om zo de werknemers even te ontlasten tijdens hun werkzaamheden. Men kan op deze manier fysieke en /of psychische overbelasting te lijf gaan om zo weer voor evenwicht te zorgen, immers gespannen of ongemakkelijke werkhoudingen kunnen klachten laten voortbestaan.
Stoelmassage werkt preventief onder andere tegen vermoeidheid, verkrampte spieren, stress, RSI, hoofdpijn op de werkplek maar werkt ook activerend voor de geest zodat men zich na de behandeling weer beter kan concentreren. Door de persoonlijke aandacht raakt de werknemer meer betrokken en gemotiveerder in zijn of haar werk.
De werknemer neemt plaats op een ergonomisch gevormde stoel om een massage van 20 minuten te ondergaan. De massage richt zich voornamelijk op nek, hoofd,schouders,rug en armen .Eén van de voordelen van stoelmassage is dat het door de kleding heen gegeven kan worden.

Bedrijven zien graag dat beroepsziekten zoals burn-out,stress, RSI verkleind worden en kunnen de kosten voor een stoelmassage als bedrijfskosten opvoeren, ook de BTW mag verrekend worden.
Immers de overheid ziet graag een gezond werkend Nederland en net als in de rest van Europa is de werkgever verantwoordelijk voor het arbeidsrisico van de werknemer.

De voordelen van stoelmassage

  • Preventie tegen beroepsziekten
  • Kort ziekteverzuim neemt af
  • Werknemers voelen zich energieker
  • Werknemers worden bewust van hun eigen werkhouding
  • De behandeling duurt kort
  • De belasting betaalt mee

 

Fiscale voordelen

Aftrek loonbelasting
Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden wordt stoelmassage door de belastingdienst als een vrije arbo verstrekking beschouwd en is de stoelmassage aftrekbaar voor de loonbelasting. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:

  • De stoelmassages zijn opgenomen in het Arboplan van de betreffende organisatie en maken daar in redelijkheid deel van uit.
  • De stoelmassage vindt plaats in werktijd
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de massage
  • Er is geen aanmerkelijke privébesparing van de werkgever.

 

Aftrek omzetbelasting (BTW)

Indien aan dezelfde voorwaarden wordt voldaan als aan de vrije verstrekking,kan de in rekening gebrachte BTW als voorbelasting in mindering worden gebracht op de omzetbelasting.
Meer uitgebreide informatie vindt u op de site van het Ministerie van Financiën en natuurlijk kunt u informatie inwinnen bij uw belastingadviseur.

Voor meer informatie en / of een offerte kunt u contact met mij opnemen tevens ik ben altijd bereid tot een gratis demonstratie in uw bedrijf.